Циљеви

Циљеви и задаци удружења су:

  1. Рад на омасовљавању Удружења у Темерину и ван Темерина, са људима којима је истински стало да буду чланови удружења Врбљанаца који ће својим идејама и акцијама унапредити рад Удружења као целине.
  2. Сарадња са завичајним и другим удружењима Срба у Р.Србији и Р.Српској ради размене искустава у раду и евентуално заједничких акција на оставривању заједничких циљева.
  3. Повезивање са људима из завичаја на раду у иностранству, а ради успостављања сарадње и узајамне помоћи.
  4. Изналажењем могућности за одржавање блиских веза са завичајем ради неговања наших обичаја и очувања завичајног идентитета као целине, с тим у вези требало би организовати више посета завичају, са што већим бројем чланова Удружења, који би у нашем крају осим посете родбини, узели учешћа у дружењу са народом, као што је збор у Врбљанима или неко друго традиционално окупљање.
  5. Евидентирање чланова Удружења у стању социјалне потребе ради пружања помоћи и међусобне сарадње између чланова Удружења на преавазилажењу животних тешкоћа сваке врсте.
  6. Пружање помоћи народу у завичају, изналажењем нових могућности да се помоћ обезбеди уз знатно веће ангажовање сваког члана Удружења понаособ, који може да допринесе остваривању овог циља.Једна од могућности која се пружа сваком члану да помогне јесте и редовно плаћање чланарине и уплата добровољног прилога.
  7. Успостављање контаката са представницима власти и привреде општине Кључ ради пружања помоћи око пословног повезивања нашег завичаја и привреде Темерина, Републике Србије и Републике Српске.
  8. Одржавање разних предавања, међусобних информисања, завичајних састанака, другарских вечери и прела.